Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Materskej školy Koniarkova

Dátum vydania: 
štvrtok, 1. marec 2018

Mestská časť Bratislava-Vajnory vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy Materská škola Koniarková  9. s termínom nástupu 1.4.2018. Bližšie a presnejšie informácie nájdete na oficiálnej výzve.