Výzva na odstránenie vozidiel

Dátum vydania: 
streda, 10. máj 2017