Výzva na predloženie cenovej ponuky na práce „Špecializované zariadenie pre seniorov v Mestskej časti Bratislava - Vajnory“

Dátum vydania: 
pondelok, 6. august 2018

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 vyzíva na predloženie cenovej ponuky na práce „Špecializované zariadenie pre seniorov  v Mestskej časti Bratislava - Vajnory“