Výzva na predloženie cenovej ponuky na službu „Zariadenie pre seniorov v Mestskej časti Bratislava - Vajnory“

Dátum vydania: 
pondelok, 6. august 2018

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36  vyzíva  záujemcov na predloženie cenovej ponuky na službu „Zariadenie pre seniorov  v Mestskej časti Bratislava - Vajnory“  v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky.  Text výzvy a adanie je v nižšie priložených diokumentoch.