Výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciu ( regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2018 do 15.11.2018

Dátum vydania: 
utorok, 25. september 2018