Výzva na vyjadrenie k návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) - JPÚ Nemecká dolina

Dátum vydania: 
streda, 6. september 2017