Zverejnenie informácií - návrh na obmedzenie vlastníckych práv