Zverejnenie zámeru prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku reg. „C“ parc. č. 2901/1 – vodné plochy, a to časť pozemku, ktorá tvorí 80/100 z celkovej výmery 22 373 m2 za účelom výkonu práva rybárstva

Dátum vydania: 
utorok, 28. november 2017
PrílohaVeľkosť
PDF icon Zverejnenie zámeru - prenájom pozemkov287.21 KB