Zverejnenie zámeru previesť pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľapozemky registra „C“ parc. č. 2898/1 – záhrady o výmere 131 m2 a parc. č. 2898/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2

Dátum vydania: 
utorok, 28. november 2017
PrílohaVeľkosť
PDF icon zverejnenie_predaj_pozemkov_27.11.2017.pdf198.22 KB