Zverejnenie zámeru previesť pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc.č. 1808/402, parc.č. 82/2, parc.č. 82/3, parc.č. 2697/21 v celkovej výmere 41 m2

Dátum vydania: 
pondelok, 11. september 2017