Zverejnenie zámeru previesť pozemok z dôvodu osobitného zreteľa pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.