Informácia o činnosti Mestskej polície Bratislava v mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2015