Informácia o činnosti stavebného úradu za rok 2014