Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.06.2015