Informácia o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 30.09.2014