Informácia o hospodárení mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31. 3. 2015