Informácia o hospodárení Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej k 30.06.2015