Informácia o hospodárení ZŠ a MŽ Kataríny Brúderovje k 31.03.2015