Informácia o hospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej k 30.09.2014