Informácia o možnostiach zvýšenia kapacity pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole (prístavba, nadstavba)