Informácia o podaných protestoch prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava III proti Všeobecne záväzným nariadeniam mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2004, č. 2/2011 a č. 6/2012