Informácia o prebiehajúcich kontrolách miestneho kontrolóra ( školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Park pod lipami