Informácia o príprave podania projektu na rozšírenie materskej školy