Informácia o vykonaní inventarizácie majetku Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej