Návrh na delegovanie členov do Rady školy pri Základnej škole Kataríny Brúderovej a do Rady školy pri Materskej školy Koniarkova 9