Návrh na odňatie majetku zvereného do správy Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej s účinnosťou k 31.08.2015