Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev na území mestskej časti Bratislava - Vajnory v lokalite Šuty (Uhliská, Pračanská, Pri pasienku)