Návrh na poskytnutie účelovej dotácie spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. za účelom dokončenia stavby – rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia Baničova