Návrh na prerokovania protestu prokurátora proti §7 Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2012, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode a čas prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Vajnory z 12.decembra 2012