Návrh na prerokovanie Ponuky na odpredaj pozemkov p.č. 557/72, 557/73, 557/74, 557/5 557/6, 557/77, 5 57/79 a 557/80 v k.ú. Vajnory os spoločnosti AHN, a.s. (Reality SI, a.s.)