Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti ustanoveniam §2 ods. 9, §6 ods. 2, ods. 3, §7 a §9 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 6/2012 z 12.12.2012