Návrh na prerokovanie Protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 1/2015 z 19.02.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestskej časti Bratislava - Vajnory