Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory