Návrh na schválenie Harmonogramu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2015