Návrh na schválenie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30703/NZaZoVB/304/20 15/Vajnory/1947/RumDa