Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie apríl – júl 2015