Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie august 2015 – december 2015