Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Vajnory 2014 -2020