Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytových priestorov pre bufet pri ľadovej ploche v areáli Alviano