Návrh na schválenie Rámcového plánu činnosti Miestneho zastupiteľstva II. polrok 2015