Návrh na schválenie Rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 - 2017