Návrh na schválenie Zásad hospodárenia mestskej časti Bratislava - Vajnory so Sadzobníkom mestskej časti