Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. za účelom zabezpečenia klimatizácie veľkej sály v Dome kultúry Vajnory