Odvolanie a voľba člena Komisie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vajnory z radov neposlancov