Schválenie zmeny účelu dotácie poskytnutej pre ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II.