Správa o činnosti Mestskej polície v mestskej časti Bratislava – Vajnory za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015