Správa o hospodárení Základnej školy Kataríny Brúderovej a Správa o hospodárení Materskej školy Koniarkova 9 k 30.09.2015