Voľba členov komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia pri Miestnom zastupiteľstve z radov obyvateľov-neposlanci