Voľba členov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve z radov poslancov