Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií pri Miestnom zastupiteľstve